Count of documents: 324
Try Our Awesome Stuff

Now you can reach aDecWare quietly everywhere!

Our application allow users to find their documents using less internet and confortable.By the way you can read your downloaded documents with offline library function of our app.

TRY NOW

samsung

Recently added

testimony

Verilmiş N ədədin sadə vuruqlarına ayıran proqram — c++

“Verilmiş N ədədin sadə vuruqlarına ayıran proqram”

— Kamran Qasımov published — 25.09.2018 10:07

— 79 times downloaded

testimony

N-ci sadə ədədi hesablayan proqram yazın — c++

“N-ci sadə ədədi hesablayan proqram yazın”

— Kamran Qasımov published — 25.09.2018 09:58

— 65 times downloaded

testimony

Az.tarix.Yekunİmtahan — Azərbaycan tarixi

“Məlumat test formasında olduğu üçün,pdf şəklinədir.”

— Samed Abbasov published — 28.05.2018 10:21

— 60 times downloaded

testimony

İctimai əmtəələr və təbii sərvətlər — Mikroiqtisadiyyat

“Mətn tərcümə edilmişdir.”

— Samed Abbasov published — 11.05.2018 02:03

— 55 times downloaded

testimony

Müasir dövrün qlobal problemlərinin təsnifatı — Fəlsəfə

“Müasir dövrdə tarixin tərəqqisi bəşəriyyəti elə qlobal- sosial problemlər qarşı-sında qoymuşdur ki, onların həllinin keçikdirilməsi bütövlükdə bəşəriyyətin özünün mövcudluğunun təhlükə altına alınması, dünya sivilizasiyasının naliyyətlərinin məhv olması demək olardı. Müasir dünya mürəkkəbdir, bir-birilə mübarizə aparan meyillərlə aşılanmış, zidiyyətlərlə doludur.”

— Samed Abbasov published — 11.05.2018 01:54

— 53 times downloaded

testimony

Kənar Təsirlər — Mikroiqtisadiyyat

“Mövzu tərcümə edilmişdir.(External Effects)”

— Samed Abbasov published — 30.04.2018 05:25

— 85 times downloaded

testimony

Mədəniyyət və sivilizasiya — Fəlsəfə

“Mədəniyyət sözü latınca: cultura sözündən olub torpağın becərilməsi, tərbiyə, inkişaf mənasında başa düşülmüşdür. İlk dövrlərdə mədəniyyət insanın təbiətə məqsədəuyğun təsiri, torpağın əkilib becərilməsi, yəni yaxşı məhsul almaqdan ötrü onun dəyişdirilməsi kimi anlaşılmışdır. İntihab dövrünün filosofları mədəniyyətə ideal, universal şəxsiyyətin formalaşması vasitəsi, hərtərəfli təhsil, tərbiyə almağa, elmə və incəsənətə təsir etməyə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə kömək etməyə qadir bir qüvvə kim baxırdılar. Onlar eyni zamanda barbarlıqdan fərqlənən müəyyən ictimai quruluş kimi sivilizasiya problemini də irəli sürürdülər. ”

— Samed Abbasov published — 30.04.2018 04:57

— 76 times downloaded

testimony

Cinayət məsuliyyəti — Hüquq

“Hüquq normalarının pozulmasında təqsirli olan şəxslərə tətbiq edilən dövlət məcburiyyəti hüquqi məsuliyyətin müxtəlif formalarında ifadə olunur. Onlardan biri də cinayət məsuliyyətidir. Hüquqi məsuliyyətin digər formalarından o, yüksək ağırlığı ilə fərqlənir ki, bu da cinayət işləri üzrə hökmün həmişə dövlət adından çıxarılması növündə cəzanın tətbiqi ilə başa çatır. ”

— Samed Abbasov published — 30.04.2018 04:51

— 54 times downloaded

testimony

MÜLKİ HÜQUQ ANLAYIŞI, PREDMETİ VƏ METODU — Hüquq

“Mülki hüquq” hüquq sisteminin ən mühüm sahələrindən biridir. Mülki- hüquqi tədqiqat mülki hüquq elminin inkişafının əvvəlki vaxtda işlənib-hazırlanmış və əsaslandırılmış elmi müddəalarının öyrənilməsinə əsaslanır, müəlliflərin əldə etdiyi təcrübənin ən yaxşılarını ümumiləşdi- rir. Zəngin elmi irsi dərindən yaradıcı şəkildə dərk etmək də müasir mül- ki hüquq elminin vəzifələrindən biridir.”

— Samed Abbasov published — 19.04.2018 06:14

— 86 times downloaded

Productive Staff

Meet Our Staff

Our staff is all those who do all the work for make your better

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Gasimov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Samed Abbasov

Developer ,İdea giver

About us

The purpose of the site is to make the students' free work Our help is to help. Our platform It is the first in Azerbaijan in this field. We show students services ...